Genius Doctor : Black Belly Miss


 จำนวนตอน : 2116 ตอน

 ยอดอ่าน : 732,412

 ผู้แปล : mojo1793

ตอนที่:

เรื่องย่อ หมอหญิง
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:20
ตอนที่ 1 อดีตและปัจจุบัน
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:29
ตอนที่ 2 พึ่งพาตนเอง(1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:38
ตอนที่ 3 พึ่งพาตนเอง(2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:40
ตอนที่ 4 วังหลิน(1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:43
ตอนที่ 5 วังหลิน(2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:44
ตอนที่ 6 วังหวิน(3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:46
ตอนที่ 7 แขกไม่ได้รับเชิญ(1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:47
ตอนที่ 8 แขกไม่ได้รับเชิญ(2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:51
ตอนที่ 9 แขกไม่ได้รับเชิญ (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:55
ตอนที่ 10 แขกไม่ได้รับเชิญ (4)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:57
ตอนที่ 11 ลอบโจมตี
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 11:59
ตอนที่ 12 ในความทรงจำ (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:01
ตอนที่ 13 ในความทรงจำ(2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:02
ตอนที่ 14 คนที่สามคือส่วนเกิน
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:04
ตอนที่ 15 ท่านปู่
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:06
ตอนที่ 16 เจ้าบัวน้อยสีขาว (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:07
ตอนที่ 17 เจ้าบัวน้อยสีขาว (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:09
ตอนที่ 18 เจ้าบัวน้อยสีขาว (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:11
ตอนที่ 19 เจ้าบัวน้อยสีขาว (4)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:13
ตอนที่ 20 ร่างกายคือสิ่งมีค่า (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:14
ตอนที่ 21 ร่างกายคือสิ่งมีค่า (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:16
ตอนที่ 22 ร่างกายคือสิ่งมีค่า (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:17
ตอนที่ 23 ยาพิษ (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:18
ตอนที่ 24 ยาพิษ (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:19
ตอนที่ 25 ยาพิษ (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:21
ตอนที่ 26 ยาพิษ (4)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:22
ตอนที่ 27 มือวิเศษ (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:24
ตอนที่ 28 มือวิเศษ (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:25
ตอนที่ 29 มือวิเศษ (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:27
ตอนที่ 30 มือวิเศษ (4)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:29
ตอนที่ 31 ปรมาจารย์ผู้ลึกลับ (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:46
ตอนที่ 32 ปรมาจารย์ผู้ลึกลับ (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:47
ตอนที่ 33 ปรมาจารย์ผู้ลึกลับ (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:49
ตอนที่ 34 ปรมาจารย์ผู้ลึกลับ (4)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:51
ตอนที่ 35 ความเปลี่ยนแปลง (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:53
ตอนที่ 36 ความเปลี่ยนแปลง (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:54
ตอนที่ 37 ความเปลี่ยนแปลง (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:55
ตอนที่ 38 ราชสำนัก (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:57
ตอนที่ 39 ราชสำนัก (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 12:59
ตอนที่ 40 เมืองผี (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:00
ตอนที่ 41 เมืองผี (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:02
ตอนที่ 42 เมืองผี (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:03
ตอนที่ 43 เหล่าตำราชำรุด (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:04
ตอนที่ 44 เหล่าตำราชำรุด (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:05
ตอนที่ 45 เหล่าตำราชำรุด (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:07
ตอนที่ 46 โลกนี้ช่างแคบนัก (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:08
ตอนที่ 47 โลกนี้ช่างแคบนัก (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:09
ตอนที่ 48 โลกนี้ช่างแคบนัก (3)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:11
ตอนที่ 49 ตบหน้าคนๆหนึ่งอีกครั้ง อีกครั้ง...และอีกครั้ง (1)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:12
ตอนที่ 50 ตบหน้าคนๆหนึ่งอีกครั้ง อีกครั้ง...และอีกครั้ง (2)
อ่านฟรี
11 ก.พ. 2561 13:15

รีวิวผู้อ่าน