มีแค่เราที่เป็นเนโครแมนเซอร์


 จำนวนตอน : 110 ตอน

 ยอดอ่าน : 10,644

 ผู้แปล : banshee11

ตอนที่:

ตอนที่ 1 ห้องเรียนที่กลายเป็นนรก(1)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:37
ตอนที่่ 2 ห้องเรียนที่กลายเป็นนรก(2)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:39
ตอนที่ 3 ห้องเรียนที่กลายเป็นนรก(3)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:40
ตอนที่ 4 ห้องเรียนที่กลายเป็นนรก(4)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:41
ตอนที่ 5 ห้องเรียนที่กลายเป็นนรก(5)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:42
ตอนที่ 6 ห้องเรียนที่กลายเป็นนรก(6)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:42
ตอนที่ 7 บอสมอนสเตอร์ในอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(1)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:43
ตอนที่ 8 บอสมอนสเตอร์ในอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(2)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:43
ตอนที่ 9 บอสมอนสเตอร์ในอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(3)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:44
ตอนที่ 10 บอสมอนสเตอร์ในอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(4)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:44
ตอนที่ 11 บอสมอนสเตอร์ในอาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(5)
อ่านฟรี
20 ก.พ. 2564 09:46
ตอนที่ 12 หน่วยออคล่าผู้รอดชีวิต(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:46
ตอนที่ 13 หน่วยออคล่าผู้รอดชีวิต(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:46
ตอนที่ 14 หน่วยออคล่าผู้รอดชีวิต(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:47
ตอนที่ 15 หน่วยออคล่าผู้รอดชีวิต(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:47
ตอนที่ 16 หน่วยออคล่าผู้รอดชีวิต(5)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:48
ตอนที่ 17 หน่วยออคล่าผู้รอดชีวิต(6)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:48
ตอนที่ 18 หน่วยออคล่าผู้รอดชีวิต(7)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:48
ตอนที่ 19 บอสออคในโรงยิม(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:48
ตอนที่ 20 บอสออคในโรงยิม(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:48
ตอนที่ 21 บอสออคในโรงยิม(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:49
ตอนที่ 22 บอสออคในโรงยิม(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:49
ตอนที่ 23 บอสออคในโรงยิม(5)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:49
ตอนที่ 24 ออกจากมหาลัยมาสู่นรก(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:49
ตอนที่ 25 ออกจากมหาลัยมาสู่นรก(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:49
ตอนที่ 26 ออกจากมหาลัยมาสู่นรก(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:50
ตอนที่ 27 ออกจากมหาลัยมาสู่นรก(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:50
ตอนที่ 28 กลุ่มโจรในอพาร์ตเมนต์(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:50
ตอนที่ 29 กลุ่มโจรในอพาร์ตเมนต์(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:50
ตอนที่ 30 กลุ่มโจรในอพาร์ตเมนต์(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:50
ตอนที่ 31 กลุ่มโจรในอพาร์ตเมนต์(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:51
ตอนที่ 32 โซนปลอดภัยในซูวอน-ฮวาซอง(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:51
ตอนที่ 33 โซนปลอดภัยในซูวอน-ฮวาซอง(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:51
ตอนที่ 34 โซนปลอดภัยในซูวอน-ฮวาซอง(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:51
ตอนที่ 35 โซนปลอดภัยในซูวอน-ฮวาซอง(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:51
ตอนที่ 36 โซนปลอดภัยในซูวอน-ฮวาซอง(5)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:52
ตอนที่ 37 ผู้ที่ไม่ได้เลือกการ์ด(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:52
ตอนที่ 38 ผู้ที่ไม่ได้เลือกการ์ด(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:52
ตอนที่ 39 ผู้ที่ไม่ได้เลือกการ์ด(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:52
ตอนที่ 40 ผู้ที่ไม่ได้เลือกการ์ด(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:52
ตอนที่ 41 ผู้ค้ามนุษย์ในโรงงานร้าง(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:53
ตอนที่ 42 ผู้ค้ามนุษย์ในโรงงานร้าง(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:53
ตอนที่ 43 ผู้ค้ามนุษย์ในโรงงานร้าง(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:53
ตอนที่ 44 ผู้ค้ามนุษย์ในโรงงานร้าง(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:53
ตอนที่ 45 ผู้ค้ามนุษย์ในโรงงานร้าง(5)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:53
ตอนที่ 46 เริ่มเป็นกระแส(1)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:54
ตอนที่ 47 เริ่มเป็นกระแส(2)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:54
ตอนที่ 48 เริ่มเป็นกระแส(3)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:54
ตอนที่ 49 เริ่มเป็นกระแส(4)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:54
ตอนที่ 50 เริ่มเป็นกระแส(5)
คลิกอ่าน
20 ก.พ. 2564 09:54

รีวิวผู้อ่าน

patiphan
711 วันที่แล้ว


  แสดงความคิดเห็น